Głuche Kino

Kino to jeden z najistotniejszych obszarów kultury polskiej; obszarów rozpatrywanych zarówno z perspektywy twórczości artystycznej, jak i uczestnictwa w kulturze. Osoby Głuche mają niezwykle ograniczony dostęp do filmów. Idąc na zwyczajny, powszedni seans filmowy nie są w stanie samodzielnie i w pełni z niego skorzystać.

Fundacja Automatophone od kilku już lat organizuje wydarzenia kulturalne dedykowane osobom Głuchym. Naszym celem jest wypracowanie nowego języka sztuk performatywnych, opartego na syntezie kultury słyszących oraz kultury Głuchych, w szczególności unikatowych form wyrazu artystycznego typowych dla obu światów. Od dawna przyglądamy się komunikacji Głuchych w sieci — z oczywistych względów jest tam mnóstwo filmików. Filmy to powszechnie praktykowana forma ekspresji artystycznej w tym środowisku. Widzimy potrzebę udostępnienia Głuchym narzędzi / podstawowej wiedzy dot. języka filmowego, która pozwoliłaby im na większą swobodę w tworzeniu. Z wszystkich tych potrzeb zrodził się projekt pod nazwą Głuche Kino. Bardzo chcielibyśmy stworzyć regularną platformę spotkań wymiany praktyk filmowych pomiędzy odbiorcami i twórcami kultury słyszących oraz kultury Głuchych.

Od września do grudnia w ramach projektu, osoby ze środowiska Głuchych będą mogły regularnie oglądać filmy z repertuaru Gutek Film; na dużym ekranie, w Sali kinowej, tak jak regularni widzowie. Wszystkie seanse będą tłumaczone na Polski Język Migowy + będą miały polskie napisy.  

Organizator: Fundacja Automatophone

Partnerzy: Kino Muranów/Gutek Film, PZG Oddział Mazowiecki

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Kontakt do organizatora: gluchekino@gmail.com

11.10.2023 środa
18:00
14.10.2023 sobota
14:00