Edukacja filmowa

Kreator treści

Koordynatorka:

Martyna Dziedziak

martyna.dziedziak@nowehoryzonty.pl

608 430 547

Koszt:

16 zł – pojedynczy bilet
95 zł – karnet na cały cykl (siedem seansów)

Zgłoszenia i informacje:

www.nhef.pl

www.panel.nhef.pl/zgloszenie

O projekcie:

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to filmy dostosowane do wszystkich poziomów edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach, uzupełnione prelekcją, omówieniem i propozycją warsztatów plastycznych, kartą pracy, scenariuszem lekcji oraz analizą psychologiczną.

Przygotowane materiały dydaktyczne stanowią pomoc dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej poszczególnych przedmiotów. Jednocześnie udział w NHEF wzbogaci programy wychowawczo-profilaktyczne szkoły, a filmy oglądane w domu z udziałem rodziny ucznia mogą stanowić inspirujący punkt wyjścia do działań wychowawczych zarówno w szkolnej klasie, jak i w domu.

Cały program NHEF pozostaje w zgodzie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2011 roku Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej zostały włączone do rodziny projektów Filmoteki Szkolnej oraz należą do Koalicji dla edukacji filmowej powołanej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. W 2012 roku projekt został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „edukacja młodego widza”.

Organizatorem programu NHEF są Młode Horyzonty.
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerami edycji 2021/2022 są: Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN). Honorowy patronat nad programem ma organizacja Europa Cinemas.

 

Zapisy:

Tegoroczna  edycja programu będzie dostosowana do sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Mając na uwadze bezpieczeństwo nauczycielek i nauczycieli oraz uczennic i uczniów, dostępna będzie elastyczna forma udziału w programie. W praktyce oznacza to, że szkoły będą mogły łączyć projekcje w kinie z seansami online w wygodny dla siebie sposób.

Najważniejsze zmiany w NHEF 2021/22, wprowadzone z myślą o komforcie uczestniczek i uczestników:

•    możliwość realizowania projektu w wersji stacjonarnej lub hybrydowej,
•    swoboda w zmianie formy uczestnictwa ze stacjonarnego na online (w przypadku ponownego zamknięcia kin lub decyzji o nauczaniu zdalnym),
•    ograniczenie liczby osób na seansach stacjonarnych na sali kinowej zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS,
•    realizacja indywidualnych seansów stacjonarnych dla jednej lub kilku klas z tej samej szkoły z wideo prelekcjami i omówieniami filmów.
 
Zapisy do 5 października dostępne przez formularz: www.panel.nhef.pl/zgloszenie

 

Obrazy
Edukacja filmowa
Obrazy
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej