rezerwacja zamknięta

Przepraszamy.

Wybrana rezerwacja została zamknięta lub jest niekatywna.

Dziękujemy za skorzystanie z naszego systemu rezerwacji.

W związku z tym, w razie potrzeby, mogę skorzystać z puli miejsc ponad limitem 50 proc. zapełnienia sali zgodnie z obostrzeniami: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kultura-i-rozrywka

Karty pionowe

Newsletter

(raz w tygodniu)