Umbra

UMBRA to alegoryczna opowieść o zagubieniu kobiety molestowanej seksualnie w dzieciństwie, odtwarzającej na nowo swoją traumę, próbującej wydostać się z tego błędnego koła. W sposób poetycki, poprzez symbolikę obrazu, muzykę i taniec reżyserka stara się dotrzeć do istoty stanu wewnętrznego bohaterki. Za sprawą transowości przenosi widza w sferę przeczuwania, a nie intelektualnej analizy.

Celem filmu jest przybliżenie widzowi zagubienia ofiary molestowania seksualnego w dzieciństwie, pojmowania przez nią miłości jak i granic między dobrem a złem, pokazanie mechanizmów psychologicznych, z których to zagubienie wynika.

Pytania jakie reżyserka stawia w filmie dotyczą również roli otoczenia w przezwyciężaniu traumy, obrazu Boga jaki powstaje w umyśle osoby skrzywdzonej, szczególnie gdy ze strony najbliższych zabrakło jej wsparcia.

Film zdobył uznanie takich autorytetów jak Prof. Bogdan de Barbaro (Kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego UJ).

Film jest prezentowany na licznych konferencjach psychologicznych. Jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym.

 

Na ekranie

Newsletter

(raz w tygodniu)