Siłaczki

"Siłaczki" to opowieść o naszych prababkach, dzięki którym mamy dziś prawo głosu.

For english version please scroll down

 

Ludźmi jesteśmy i ludzkich praw żądamy! – przekonywała Kazimiera Bujwidowa, orędowniczka zniesienia zakazu wstępu kobiet na uniwersytety.

Odważmy się być wolny mi! – zachęcała Maria Dulębianka, pierwsza kandydatka na posła do sejmu, w czasie kiedy kobiety nie miały jeszcze praw wyborczych.

Chcemy całego życia! – krzyczała Zofia Nałkowska, żądając równości nie tylko pod względem politycznym, ale także obyczajowym.

Bez różnicy płci! – postulowała Paulina Kuczalska, nazywana - nie bez powodu - papieżycą feminizmu.

Walczyły o prawa w kraju, którego nie było wówczas na mapie. Mówiono im: Teraz nie pora na walkę o prawa kobiet! Ale one nie chciały niepodległej Polski bez wolnych Polek. Bojownice, patriotki, aktywistki, żołnierki, sufrażystki - to o nich opowiada fabularyzowany dokument Siłaczki. O ich wieloletnim boju o sprawę kobiecą, bo – jak krzyczała Zofia Daszyńska - Golińska w 1911 roku podczas marszu krakowskich emancypantek: Praw się nie dostaje! Prawa się zdobywa w walce! Autorami i producentami filmu są Marta Dzido i Piotr Śliwowski - twórcy m.in. głośnego i nagradzanego dokumentu o bohaterkach rewolucji Sierpnia 80 "Solidarność według kobiet".

 

We are humans and we demand human rights! - argued Kazimiera Bujwidowa, an advocate for the woman's right to enter into universities.

Let us dare to be free!- encouraged Maria Dulębianka, the first female candidate for the Polish parliament back when women had no voting rights.

We want all there is to life! - exclaimed Zofia Nałkowska as she demanded equality both in political matters and in relation to social customs.

No differences between the sexes! - demanded Paulina Kuczalska who was called the popess of feminism, and not without a reason.

They fought for their rights in a non-existent country.

They were told: It's not the time for women's rights!

But they rejected the idea of independent Poland without independent Polish women.

Fightresses, patriots, activists, soldiers, suffragettes - they are the protagonists of the dramadoc “Women Power” (Siłaczki) about their year-long fight for the woman. Because - as Zofia Daszyńska-Golińska exclaimed in 1911 during a march of emancipationists held in Krakow: Rights are never granted! Rights have to be seized!

 

Na ekranie

Newsletter

(raz w tygodniu)