Seksualne jest polityczne

W XXI wieku mówienie o intymności i seksualności wciąż, niestety, jest polityczne – i być może to nawet dobrze. Być może powinno być polityczne dopóty, dopóki nie odzyskamy w pełni praw do decydowania o naszych ciałach. Dzięki temu mamy bowiem szansę bardzo dogłębnie przyjrzeć się artystycznym narracjom badającym związki pomiędzy opresją a przyjemnością, władzą a seksualnością, patriarchatem a współczesnością. O tym, że związek ciała i polityki to jeden z podstawowych – być może nawet najważniejszych – obszarów zainteresowań postpornografii, świadczy również fakt, że chcąc przedstawić reprezentatywne spektrum filmów i prac, w trakcie PPFFW 2022 prezentowaliśmy je w dwóch niezależnych od siebie częściach. W obecnej formie wybraliśmy najbardziej istotne strategie zamknięte w jednym konkretnym zestawie. Zobaczycie w nim radykalne prace latynoamerykańskie, filmy robione przez kolektywy feministyczne i seksworkerskie, filmy artystek_ów queerowych i dekolonizacyjne animacje.  Zanim znów wyjdziemy na ulice, zanim znów domagać się będziemy równego traktowania i podstawowych praw – przez chwilę zatrzymajmy się i spójrzmy na siebie w lustrze polerowanym przez najbardziej istotne zjawiska w sztuce postporn. Bacznie przyjrzyjmy się prezentowanym tu narzędziom społecznej zmiany. Wszystkim nam są one po prostu potrzebne.

Organizatorem edycji specjalnej jest fundacja Post Fundacja.

Seanse przeznaczone są dla osób powyżej 18 lat!

Juicy

Femme Cakes Collective // Alex Janaszewski
United Kingdom 2021, 4'

From skin's chest / Do peito da pele

Keythe Tavares & Rudolfo Auffinger
Brazil 2020, 9'

Autodefense Gynecology / Gynecologia Autodefensa

Julia Ostertag
Germany / Mexico 2019, 16'

No Democracy Here

Liad Hussein Kantorowicz
Germany 2017, 25'

To be born ashes, to die weeds / Nacer ceniza, Morir maleza

Diego Argote
Chile 2021, 3

Don't Be a DICK!

Amir Ovadia Steklov
Germany 2020, 9'

Latifundium / Latifúndio

Érica Sarmet
Brazil 2017, 11'

Fuck the Fascism: The crossroads of two worlds / Fuck the Fascism: El cruce de dos mundos

MariaBasura & Jorge the Obscene
Chile 2020, 9

Polish Cumbucket

Aga Szreder & Rafal Żwirek
Poland 2019, 8'

Na ekranie

Newsletter

(raz w tygodniu)