Powrót

Jest to historia młodej dziewczyny, która ucieka z domu publicznego w Niemczech i wraca do rodziny mieszkającej w małej miejscowości. W konserwatywnej społeczności Urszula spotyka się z wykluczeniem i odseparowaniem. Wstydzi się jej nawet najbliższa rodzina. Ale traktowana jak wyrzutek dziewczyna nie zamierza odgrywać roli ofiary. Buntuje się przeciwko hipokryzji otoczenia, które rzekomo wyznając chrześcijański system wartości, zaprzecza mu swym postępowaniem.

Film "Powrót" opowiada historię zdawałoby się typowej rodziny. Ale skrywane tajemnice i układy powodują dezintegrację wzajemnych, rodzinnych relacji, ale również wprowadzają poruszenie wśród lokalnej społeczności. Film mówi o tym, jaką cenę płaci się za życie w świecie fałszywie pojmowanej wiary, w świecie hipokryzji i zakłamania. Pokazuje ludzi mających dobre chęci, choć czasem pogubionych, nie umiejących się wspierać, kochać i wybaczać.

Na ekranie

Newsletter

(raz w tygodniu)