Paszporty Paragwaju

Film przedstawia mało znaną historię dotyczącą udziału polskiej dyplomacji w ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej.

/For english version please scroll down/

W latach 1942-1943 w poselstwie RP w Bernie funkcjonowała nieformalna grupa złożona z polskich dyplomatów oraz działaczy organizacji żydowskich. Celem grupy było pozyskiwanie paszportów państw Ameryki Południowej, które następnie trafiały do Żydów w okupowanej Europie. Dzięki działaniom tzw. grupy berneńskiej wielu z nich uniknęło wywózek do niemieckich obozów koncentracyjnych i doczekało końca wojny. Rodziny wielu ocalonych dopiero dziś dowiadują się, komu tak naprawdę zawdzięczają życie.
 

Do grupy działającej przy polskim poselstwie w Bernie należeli:

Aleksander Ładoś – od kwietnia 1940 r. poseł pełnomocny w Bernie; Konstanty Rokicki – konsul RP w Bernie; Stefan Jan Rynkiewicz – sekretarz i kierownik Wydziału Konsularnego w Bernie; Juliusz Kühl – sekretarz poselstwa. Ze strony organizacji żydowskich ogromna rolę odegrali: Adolf H. Silberchein – działacz syjonistyczny, poseł na Sejm RP; Chaim Eiss – rabin, działacz Agudat Israel.

 

 

 

"Paraguay's Passports" film documentary premiere

The screening of the film will take place in Warsaw on the 30th of January 2019 at 6 p.m. in the Muranów cinema. The presentation will include English subtitles.

Admission is free. Free tickets can be collected at the ticket office of the Muranów cinema. The number of tickets is limited.

The film presents events concerning the participation of Polish diplomacy in rescuing Jews during World War II. It is a story of a forgotten Polish-Jewish cooperation against German Nazi opressors. In 1942-1943, an informal group of Polish diplomats and activists of Jewish organizations functioned in the Polish legation in Bern. They worked together to obtain passports of South American states for Jewish people imprisoned in ghettos by the Nazi German occupants of Poland and other European countries. Thanks to them, many avoided deportation to German death camps. Holders of these passports were sent to internment camps in Germany (Tittmoning, Liebenau, Bölsenberg) and to occupied France (Vittel). Most of them were killed. Only some survived. The families of the survivors only today find out to whom they actually owe their lives. The secret group working at the Polish legation in Bern included: Aleksander Ładoś, Konstanty Rokicki, Stefan Jan Ryniewicz, Juliusz Kühl and on the part of Jewish organizations - Adolf H. Silberschein and Chaim Eiss.

 

Na ekranie

Newsletter

(raz w tygodniu)