Milcząca Rewolucja

Dwaj przyjaciele z NRD-owskiego miasteczka Stalinstadt, wyjeżdżają czasami do kina w Berlinie Zachodnim. Przed jednym z seansów oglądają kronikę filmową, gdzie pojawiają się informacje o ofiarach powstania węgierskiego, jakie wybuchło w Budapeszcie przeciwko socjalistycznemu systemowi. Poruszeni młodzi chłopcy opowiadają całą historię następnego dnia w klasie i proponują uczcić poległych Węgrów minutą ciszy. Ta niewinna minuta ciszy będzie miała dla młodych ludzi brzemienne w skutkach konsekwencje.

Na ekranie

Newsletter

(raz w tygodniu)