Klappe

Trudno jest znaleźć termin który opisałby projekt filmowy Jurgena Bruninga – założyciela i współtwórcy Porn Film Festival Berlin – w sposób koherentny i konkretny.

Pozornie „Klappe” jest homopolitycznym manifestem przypominającym bardziej niezrównoważony remiks cytatów i popkulturowych odniesień niż strukturalny zapis autobiografii reżysera – z drugiej jednak strony jest filmem biograficznym, tylko nieco zakręconym. Podobnie jak postać jego twórcy. To filmowy przysmak, polany romantycznym sosem kulturowej rewolucji którą Bruning współtworzył (m.in produkując filmy Bruce’a LaBruce’a i Shu Lea Changa) i łączący w sobie zarówno homorebeliancki rys społeczny przyprawiony musicalową oprawą, jak też zdecydowanie antyfaszystowski, antyreligijny i antytotalitarny przekaz. Klappe to jedna z festiwalowych perełek pobłyskująca rzadko spotykanym filmowym językiem i przybliżająca widzkom_m to, jak bardzo nieoczywiste rzeczy działy się na polu szeroko rozumianej gejowskiej tożsamości zanim zaczeliśmy_łyśmy nieco grzęznąć w bagnie tęczowego kapitalizmu.

------------------------

[ENG]

It is difficult to find a term that would describe this film by Jurgen Bruning – the founder and co-founder of the Porn Film Festival Berlin – in a coherent and concrete way. Seemingly, “Klappe” is a homo-political manifest resembling an unbalanced remix of quotes and pop-cultural references rather than a structured record of the director's autobiography, On the other hand, however, it really is a biographical film – even if slightly wild. Just as its creator. It is a cinematic delicacy, laced with the romantic sauce of the cultural revolution that Bruning helped co-create (among others, as the producer of BruceLaBruce and Shu Lea Chang films) combining both a homo-rebellious social feature spiced with a musical score, and a decisive anti-fascist, anti-religious, and anti-totalitarian message. “Klappe” is one of the festival's gems that shines with a rarely seen cinematic vocabulary and brings viewers closer to how very unapparent things were happening in the field of broadly understood gay identity before we all got a bit bogged down by rainbow capitalism.

Lista seansów

Wrzesień 2023

Wybierz datę seansu

sobota, 30 września 2023

Wybierz godzinę seansu

Brak seansów w wybranym terminie

Tytuł polski
Klappe
Tytuł oryginalny
Klappe
Rok produkcji
2022
Czas trwania
64 min
Język
(napisy polskie i angielskie)
Kategoria wiekowa
18+
Kraj produkcji
Niemcy