Jutro będzie jutro

W naszym filmie zajmujemy się zagadnieniami społecznymi, analizujemy mechanizm nieuczciwej konkurencji, pokazujemy zwykłych obywateli, którzy poprzez szacunek do wykonywania swojej zawodowej pracy walczą o godność. Nasi bohaterowie konfrontują swoje zasady zawodowe i życiowe z globalizacją w postaci uberyzacji gospodarki.

Chcemy widzom uświadomić problem, z którym spotykają się na codzień - nie mając na ogół rozeznania, że również ich to bezpośrednio dotyczy, tak jak na przykład: korzystanie z tzw. tanich przejazdów, bezpieczeństwo podróżnych, ofiary wypadków z winy nieprofesjonalnych przewozów, karuzele podatkowe. Jednocześnie przez bohaterów filmu uwidaczniamy dramatyzm sytuacji ludzi uczciwie pracujących, licencjonowanych profesjonalistów, walczących z nieuczciwą konkurencjązagrażającą bezpieczeństwu obywateli i gospodarce kraju. Nasi bohaterowie to ludzie „z krwi i kości”, pełni namiętności, rozterek i zasad. Umiejący wspólnie działać, i zarazem nie umiejący podejmować wspólnych decyzji. Przyjaciele i wrogowie, w jednym. Przyglądając się przez okres 3 lat i dokumentując życie grupy zawodowych taksówkarzy, pokazujemy związkowe idee NZSS SOLIDARNOŚCI, które poderwały do działania ludzi, nie zależnie od ich przekonań, gdzie istotą walki były sprawy godności ekonomicznej i społecznej oraz szacunek dla jednostki, kraju i tradycji.

In our film, we address social issues, analyze unfair competition mechanisms, and show regular citizens whose respect for their professional work makes them struggle for their own dignity. Our protagonists set out to confront their professional and moral principles with the globalization in the form of economic uberisation. We aim at making our viewers aware of the problem they encounter on a daily basis, often without realizing that it directly affects them too, for example while using the so-called cheap ride-hailing, in terms of travelers’ safety issues, road casualties that result from the unprofessionalism of transportation services, or tax carousels. At the same time, through the perspective of our film’s protagonists, we show the dramatic situation of hard-working people, licensed professionals who struggle against unfair competitors that put the citizens’ safety and the country’s economy at risk. Our protagonists are real-life people, full of passion, dilemmas, and principles. They can work together but fail to make common decisions. Friends and enemies in one.After 3 years of watching and documenting the life of professional taxi drivers, we present the Solidarity Trade Union’s ideals that spurred people into action regardless of their beliefs, and their struggle for the preservation of their economic dignity and the respect for an individual, the country, and the tradition.

WYSTAWA

Zapraszamy na autorską wystawę fotografii mART_y Plucińskiej z cyklu „Granice bez Granic", która będzie towarzyszyć premierze filmu dokumentalnego „Jutro będzie jutro".

Wystawa jest poświęcona obecnym polsko-niemieckim relacjom społecznym z punktu widzenia szeroko pojętej komunikacji transgranicznej.

W tym roku mija 30 lat od podpisania traktatu znoszącego granice pomiędzy NRD, a RFN, w którym została przywrócona „jedność państwowa Niemiec".

Zniesienie granic, zainspirowało autorkę do zdokumentowania sytuacji na granicach, które są i które zniknęły nakazem traktatu.

To okazja do przyjrzenia się naszym sąsiedzkim relacjom i zwrócenia uwagi na przestrzenie, w których stawiamy, i w których likwidujemy granice.

Zapraszamy na pokaz artystycznych zdjęć zapętlonych w autorską opowieść o świecie ponad granicami państwowymi i mimo granic ekonomicznych, społecznych, kulturowych

Na ekranie

Newsletter

(raz w tygodniu)