Frem

„Frem” to słowo, które nic nie znaczy, słowo, które jest jedynie do czegoś podobne. Jego najbliższą etymologiczną konotacją jest angielskie słowo „fremd” w znaczeniu cudzy. Podczas prób stworzenia uniwersalnej sztucznej inteligencji nie da się uniknąć myślenia antropomorficznego, ponieważ jako ludzie nie jesteśmy w stanie przekroczyć granic własnej myśli.

Film FREM jest próbą wyjścia poza te granice, próbą stworzenia filmu nieantropomorficznego. Jest to audiowizualne requiem za gatunek homo sapiens.

Na ekranie

Newsletter

(raz w tygodniu)