Cnoty Niewieście

Choć to niezmiernie interesujące zagadnienie stało się już kulturowym memem, to jednak przyjrzyjmy się mu w sposób nieco subwersywny. I odpowiedzmy sobie na pytanie: jakie w rzeczywistości, w chylącym się ku upadkowi patriarchalnym systemie opresji, powinny być cnoty „dedykowane” nieco ponad połowie społeczeństwa? Może powinnyśmy to wiedzieć, żeby unikać niewieścich wad? Serio, nie irytuje Was to, że w ogóle musimy się nad tym pochylać w XXI wieku? Przyjrzyjmy się zatem kobiecości – niekoniecznie przez pryzmat zmurszałych społecznie obowiązków, lecz raczej wolności, zabawy, niezależności i godności. Odzyskajmy cnoty postępu i współczesności. Filmy z tego bloku mogą nam trochę w tym pomóc.

Although this fascinating slogan has already become a cultural meme, let’s look at it in a slightly subversive way. And let’s answer this question: here and now, within a patriarchal system of oppression that is about to collapse, what virtues should be “dedicated” to just over half of our society? Perhaps we should know what these virtues might be, in order to avoid “female flaws”? Isn’t it exasperating to even think about this, in this day and age? Let’s look at femininity, not necessarily through the prism of outdated social duties, but rather through the lens of freedom, play, independence, and dignity. Let us reclaim the virtues of progress and modernity – films shown in this section might help us a little.

PornograHERs - The women+ who make porn

Lustery

Występują: Paulita Pappel, Erika Lust, Shine Louise Houston, Jiz Lee, Annie Sprinkle 

Niemcy 2022, 8’

Mini dokument „PornograHERs” o historii kobiecego porno, celebrujący kreatywność i różnorodność postpornografii tworzonej przez kobiety i osoby niebinarne…

“The answer to bad porn is not no porn, it is to make better porn!” - ANNIE SPRINKLE

“Porn is a great medium for feminist practice.” - PAULITA PAPPEL

Gang Bang Barbie

Joanna Rytel

Szwecja 2010, 8’

Film Joanny Rytel, feministycznej artystki bezkompromisowo obnażającej mechanizmy władzy nad kobiecą przyjemnością i prawem do niej. Mimo pozornego komizmu Gang Bang Barbie stawia wnikliwą społeczną diagnozę.

Sexjunkie

Julia Ostertag

Niemcy 2003, 10’

Głęboki esej o erotycznych i intymnych obrazach i niepokojąco osobistym tekście.

Moms On Fire

Joanna Rytel

Szwecja 2016, 12’

Zwykła dzielnica w zwykłym mieście. Dwie kobiety siedzą na sofie i drapią się po ciężarnych brzuchach. Cztery dni do terminu. Sytuacja jest tyleż nie do zniesienia, co nieunikniona. Masturbacja nie wchodzi w grę, łechtaczki nawet nie można dosięgnąć, a chłopaka nie ma, ale i tak jest nudny. Jedyną zaletą posiadania drugiego dziecka jest to, że nie trzeba już bawić się z pierwszym.

Premiera na Berlinale w 2016

Nagroda Teddy Award 2016

Szwedzka nominacja do Oscara

Missing the Target / Fuori Target

Werther Germondari & Maria Laura Spagnoli

Włochy 2008, 3’

Strzelec z bronią nie jest w stanie utrzymać koncentracji podczas treningu…

Proszę, przestań. / Please, stop.

 

 

Anna Chabowska

Polska 2019, 6’

Dokumentacja performancu mówiącego o przemocy seksualnej wobec kobiet.

Pussy Cruising

Masa Zia Lenardic & Anja Wutej

Niemcy 2021, 8’

Jak wyglądałby cruising wśród lesbijek? „Pussy Cruising” podejmuje temat w humorystyczny sposób, zabierając na w podróż pomiędzy żywą fantazją a przyziemną rzeczywistością.

Mother's Day

Julian Vero

USA 2020, 3’

Mother’s Day łamie kulturowe tabu dotyczące kobiecego ciała i czyni to w sposób naprawdę wysmakowany.

Dancing Bodies / Les Corps Dansants

Laure Giappiconi & Elisa Monteil & La Fille Renne

France 2019, 6’

Radosna i seksualna oda do siostrzeństwa.

Venus in Glitter / VÊNUS EM GLITTER

Alexandre Medeiros & Bia Roman

Brazylia 2022, 16’

Bohaterki od dziecka przyuczane do odgrywania ról, zabawy lalkami i brokatem wykorzystują ten kulturowy bagaż, żeby wreszcie urządzić party na swoich zasadach.

MensPlaining

Ann Antidote & Notorische Ruhestörung

Niemcy / Portugalia 2021, 14’

Menstruacja jest naturalna, nie jest niczym wyjątkowym – czas przestać się jej wstydzić.

Doll

Rosario Veneno

Belgia 2020, 6’

Seksualna gra służąca refleksji o kobiecości z pozycji lalki - przedmiotu zabawy.

Cnoty niewieście / Female virtues

Paulina Woźniczka

Polska 2021, 5’

Poruszająca praca apelująca o wolność i prawo do samostanowienia, istotny głos teraźniejszości.

Lusterko / A mirror

Dominika Szpinda & Karolina Skrzyniarz

Polska 2022, 6’

Lusterko to audiowizualny zapis rozmów na temat kobiecej masturbacji.

Każdy z głosów jest, na swój sposób, wyrazem silnej potrzeby nie tylko edukacji seksualnej, ale przede wszystkim czułej, siostrzanej rozmowy pomiędzy kobietami - partnerkami, matkami, córkami, przyjaciółkami.

--------------------------------

PornograHERs – The women + who make porn

Lustery

Germany 2022, 8’

A mini-documentary about the history of female porn, celebrating the creativity and diversity of postpornography created by women and non-binary people...

“The answer to bad porn is not no porn, it is to make better porn!” - ANNIE SPRINKLE

“Porn is a great medium for feminist practice.” - PAULITA PAPPEL

Gang Bang Barbie

Joanna Rytel

Sweden 2010, 8’

A film by Joanna Rytel, a feminist artist who unyieldingly exposes the mechanisms of power and the right to female pleasure. Seemingly humorous, Gang Bang Barbie delivers an insightful social diagnosis.

Sexjunkie

Julia Ostertag

Germany 2003, 10’

A deeply personal essay featuring erotic and intimate images and disturbing text.

Moms On Fire

Joanna Rytel

Sweden 2016, 12’

An ordinary neighbourhood in an ordinary city. Two women sit on the sofa and rub their pregnant bellies. Four days to go. The situation is as unbearable as it is inevitable. Masturbation is not an option, it’d be impossible to reach the clit; the boyfriend isn’t there, but he’s boring anyway. The only advantage of having a second child is that you no longer have to play with the first one.

Premiered at Berlinale, 2016 

Teddy Award, 2016

Sweden’s Oscar nomination

Missing the Target / Fuori Target

Werther Germondari & Maria Laura Spagnoli

Italy 2008, 3’

At shooting practice, a shooter cannot maintain their concentration...

Proszę, przestań. / Please, stop.

Anna Chabowska

Poland 2019, 6’

Documentation of a performance about sexual violence against women.

Pussy Cruising

Mass Zia Lenardic & Anja Wutej

Germany 2021, 8’

What would lesbian cruising look like? “Pussy Cruising” explores this theme with humour, taking us on a journey between fantasy and mundane reality.

Mother’s Day

Julian Vero

USA 2020, 3’

In a truly sophisticated way, Mother’s Day breaks down cultural taboos about the female body.

Dancing Bodies / Les Corps Dansants

Laure Giappiconi & Elisa Monteil & La Fille Renne

France 2019, 6’

A joyful, sexual ode to sisterhood.

Venus in Glitter / VÊNUS EM GLITTER

Alexandre Medeiros & Bia Roman

Brazil 2022, 16’

The film’s protagonists, trained since childhood to fulfil certain roles and play with dolls and glitter, use this cultural baggage to finally organize a party on their own terms.

MensPlaining

Ann Antidote & Notorische Ruhestörung

Germany / Portugal 2021, 14’

Menstruation is natural, and it’s nothing special – it’s time to stop being ashamed of it.

Doll

Rosario Veneno

Belgium 2020, 6’

A sexual game as a reflection on femininity, seem from the point of view of a doll, an object we play with.

Cnoty niewieście / Female virtues

Paulina Woźniczka

Poland 2021, 5’

A moving film that calls for freedom and the right to self-determination – an important voice of the present.

Mirror / A mirror

Dominika Szpinda & Karolina Skrzyniarz

Poland 2022, 6’

The film is an audio-visual record of conversations about female masturbation. In a way, each of the voices is an expression of a strong need – not just for sex education, but above all for a tender, sisterly conversations between women, be it partners, mothers, daughters, or friends.

Lista seansów

Marzec 2023

Wybierz datę seansu

sobota, 25 marca 2023

Wybierz godzinę seansu

Brak seansów w wybranym terminie

Tytuł polski
Cnoty Niewieście
Czas trwania
111 min.
Język
napisy polskie i angielskie
Kategoria wiekowa
18+