Bieguny Przyjemności #1 (BDSM) - zestaw szortów

Strategie opowiadania o przyjemności zawierające w sobie doświadczenia graniczne niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem festiwalowych widzek_ów. Dzięki wsparciu Fetish Chateau będziecie miały_li okazję cieszyć się nimi w dwóch niezależnych zestawach, eksplorując granice seksualnej rozkoszy.

Prezentujemy w nich filmy powstałe na niezależnej i artystycznej scenie BDSM, na którą coraz śmielej wkraczają queerowe artystki_ści, rozbudowując wizualny kod tego typu praktyk i poszerzając interpretacyjne klucze, niejednokrotnie tworząc zupełnie nowe jakości. Wciąż jednak są one mocno zakotwiczone w szerokim polu „bondage – discipline – sadism – masochism”. W zestawie 1 przyjrzyjcie się m.in odlotowemu „Plexus” (Ben Berlin), dajcie się ponieść surowej lecz zarazem czułej „Melisma” (Sadie Luna) i refleksyjnemu, ciekawie osadzonemu w kontekście natury projektowi „The Edge of the Maipo river” (Fernanda Herrada). Zaskoczy was interesujący formalnie „Over the knee” (Babie) zrealizowany przez kolektyw osób trans z niepełnosprawnością ruchową. Każdy z prezentowanych tu szortów zasługuje na uwagę i wpisuje się w szerokie spektrum praktyk, które od dawna są częścią seksualnej kontrkultury.

 

Melisma
Nais Mandel, Sadie Luna & A.Selbdritt
Niemcy / Hiszpania 2022, 13'

Extrasensory
Ryan Suits
USA 2019, 10'

holes.
Chelsea Poe
USA 2022, 21'

Over the Knee
Babie
USA 2023, 7'

The Demon inside
Monsterbait
Francja / USA 2021, 5'

Deep Learning
Torri Lisek
Niemcy 2022, 15'

The edge of the Maipo river
Fernanda Herrada
Chile 2022, 12'

Plexus
Ben Berlin
Niemcy 2016, 10’

------------------------

[ENG]

Strategies of telling stories about pleasure that including ‘limit experiences’ invariably enjoy great interest of festival goers. Thanks to the support of Fetish Chateau, you’ll have a chance to enjoy them in two independent sections exploring the limits of sexual pleasure. In these sections we present films created on the independent and artistic BDSM scene, which enjoys increasingly bold presence of queer artists who expand the visual code of this kind of practice and expand the ways of interpreting it, often creating works of entirely new quality even if it remains firmly anchored in the broad field of “bondage – discipline – sadism – masochism.” In Poles of Pleasure (BDSM) 1 you can see the cool “Plexus” (Ben Berlin), let yourself be carried away by the harsh but sensitive “Melisma” (Sadie Luna) and the reflective, interestingly set in the context of nature “The Edge of the Maipo river” (Fernando Herrad). You will be surprised by the formally exciting “Over the knee” (Babie) realised by a collective of trans people with disabilities. Each of the shorts presented in this section deserves attention and fits into a wide range of practices that have long been part of the sexual counterculture.

 

Melisma
Nais Mandel, Sadie Luna & A.Selbdritt
Germany / Spain 2022, 13'

Extrasensory
Ryan Suits
USA 2019, 10'

holes.
Chelsea Poe
USA 2022, 21'

Over the Knee
Babie
USA 2023, 7'

The Demon inside
Monsterbait
France / USA 2021, 5'

Deep Learning
Torri Lisek
Germany 2022, 15'

The edge of the Maipo river
Fernanda Herrada
Chile 2022, 12'

Plexus
Ben Berlin
Germany 2016, 10’

Lista seansów

Wrzesień 2023

Wybierz datę seansu

sobota, 30 września 2023

Wybierz godzinę seansu

Brak seansów w wybranym terminie

Tytuł polski
Bieguny Przyjemności #1 (BDSM) - zestaw szortów
Tytuł oryginalny
Poles of Pleasure #1 (BDSM) - a selection of shorts
Czas trwania
93 min
Język
(napisy polskie i angielskie)
Kategoria wiekowa
18+