Post Pxrn Film Festival Warsaw 2023

Obrazy
Kino Muranów

PPFFW to inkluzywny festiwal filmowy skupiający się na wizualnych strategiach artystycznych dotyczących seksualności i cielesności w ich szerokim spektrum: od politycznej opresji do radykalnej przyjemności.
Mówimy o naszych ciałach i o tym, że są nasze.

W trakcie tegorocznej - drugiej edycji - zapraszamy na ponad 200 filmów, skupionych w 35 filmowych zestawach z których część to szorty a część  to filmy średnio i pełnometrażowe.

Podróżujemy przez kartografię ciało-pozytywności, biopolityki, queeru, feminizmu, radykalnej czułości, ekoseksualności, kinku i przyjemności - filtrowanych przez język współczesnej postpornografii.

Zapraszamy na festiwalowe wystawy i towarzyszący festiwalowi program edukacyjny składający się z warsztatów i paneli dyskusyjnych.

Podobnie jak w zeszłym roku w w trakcie festiwalu działał będzie klub festiwalowy z własnym programem performatywno - artystycznym.

Zapraszamy również na festiwalową imprezę, która odbędzie się w Barze Studio.

Wszystkie filmy wyświetlamy z polskimi i angielskimi napisami.

Wstęp na festiwal dla osób 18+.

Przez cały czas trwania festiwalu (13-18.06, w godz. 16:00 - 00:00) w  lewej pierzeji kina Muranów będzie dostępna wystawa osób studenckich związanych z Pracownią 3d i Zdarzeń Wirtualnych II Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie pt. 'PostPresenceStrategies'.

 

W tym samym czasie w  prawej pierzei kina pojawi się przestrzeń interaktywna i instalacja wideo ‚Akcja i InterakcjaLars* Kollrosa - theremin, przestrzeń happeningowa, przestrzeń sekspozytywna, która zmienia się poprzez interakcję pomiędzy widzami_kami.

Obrazy
Kino Muranów
Obrazy
Kino Muranów
Obrazy
Kino Muranów

Post Pxrn Film Festival Warsaw to nie tylko miejsce eksploracji tematu seksualności poprzez język filmowy, ale też bezpieczniejsza przestrzeń ucieleśnionej i performatywnej obecności w POSTPXRNOUTOPII. Przez cały okres trwania festiwalu zapraszamy wszystkich_e gości_nie do klubu festiwalowego w Kinie Muranów, który stanie się inkluzywnym miejscem spotkań i wymiany idei.

Towarzyszyć temu będzie specjalnie przygotowany program artystyczny. Składa się z szeregu działań performatywnych z pogranicza burleski, dragu, kultury ballroom, club kid, body-artu, choreografii, praktyki BDSM i sztuki performans, w których seksualność jest badana w innowacyjny i odważny sposób.

W centrum praktyki zaproszonych osób artystycznych stoi działanie z ciałem, zakładające różnorodność sposobów ekspresji i tożsamości, manifestację nienormatywności i obecnego w niej piękna. Ciałem, które prowokuje intelektualnie, emocjonalnie i politycznie. Ciałem, które wygina ramy patriarchatu, dekonstruuje kanony i poszerza dominującą narrację o marginalizowane perspektywy. Ciałem bezpiecznym, czułym, twórczym, radykalnym, wyzwolonym.

W POSTPXRNOUTOPII każda osoba jest mile widziana i afirmowana, niezależnie od orientacji seksualnej, płci, tożsamości czy jakiegokolwiek innego czynnika prowadzącego do dyskryminacji. Dążymy do tworzenia atmosfery akceptacji, szacunku i bezpieczeństwa, gdzie każda_y może swobodnie wyrażać siebie. Chcemy, aby festiwal stał się platformą wzmacniającą odkrywanie, badanie i kwestionowanie różnych aspektów seksualności, a także umożliwiającą doświadczenie momentu, w którym konsensualnie możemy przekraczać granice, konfrontować stereotypy i budować społeczność opartą na tolerancji, zrozumieniu i równości. Pragniemy, aby każda osoba znalazła w POSTPXRNOUTOPII przestrzeń do swobodnego wyrażania się i inspirujących interakcji.

Na performanse w Kinie Muranów - wstęp wolny.

POSTPXRNOUTOPIA w Barze Studio jest wydarzeniem biletowanym. (eng. below)

PROGRAM // PROGRAM:

13.06
18:00 - 03:00 muzyka // music
23:30 Performans // Performances: Diana Revlon, Acna Attack, Ten Cza

14.06
18:00 - 03:00 muzyka // music
00:00 Performans // Performance: Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz

15.06
18:00 - 03:00 muzyka // music
00:00 Performans // Performances: Olala, Miss Ergo

16 CZERWCA 2022 - PIĄTEK
22:00, Bar Studio

POSTPXRNOUTOPIA
Harpy Queen, Black Diva, Madame Meduse, Martwa, Glitter Confusion, Sylvia Baudelaire, Sandra the Siren, Fatale Femina, Pia Wilma Ficken, Nora Aaron Scherer, Daniel Rajcsany
DJ-set: Poważne Dziewczyny

Bilety do nabycia w kasie kina Muranów: przedsprzedaż do 12.06.2023: 30PLN, przedsprzedaż 13.06.2023 - 16.06.2023: 40PLN, 16.06.2023 w Barze Studio: 50PLN // Tickets available at the box office of the kino Muranów: presale until 12/06/2023: PLN 30, presale 13/06/2023 - 16/06/2023: 40 PLN, 16/06/2023 in Bar Studio: 50 PLN

17.06
18:00 - 03:00 muzyka // music
00:00 Performans // Performance: Silver Bear

18.06
18:00 - 03:00 muzyka // music
00:00 Performans // Performance: Paulina Pawłowska

---------

ENG.

POSTPXRNOUTOPIA / festival club

Post Pxrn Film Festival Warsaw is not only a place to explore sexuality through the language of film, but also a safe space for an embodied, performative visit to POSTPXRNOUTOPIA. For the duration of the festival, we welcome all festival guests to the festival club at the Muranów Cinema – an inclusive space for meetings and exchange of ideas. Our encounters will be complemented by a specially created artistic programme, consisting of performative activities intersecting burlesque, drag, ballroom and club kid culture, body-art, choreography, BDSM practices, and performance art – all of which approach sexuality in innovative and courageous ways.

Taking as its starting point a wide range of expression, different identities, and manifestations of the beauty of non-normativity, the practice of all invited artists revolves around practices focussing on the body. A body that can stimulate us intellectually, emotionally, and politically. A body that can distort the frames of patriarchy, deconstruct the existing canons, and expand the dominant narrative with marginalised perspectives. A body that is safe, sensitive, creative, radical, and liberated.

Anyone, regardless of their sexual orientation, gender, identity, or any other factors that can lead to discrimination, is welcome and affirmed in POSTPXRNOUTOPIA. We strive to create an aura of acceptance, respect, and security – a space where everyone can express themselves freely. We want the festival to be a platform that can encourage exploration, investigation, and questioning of different aspects of sexuality. We hope it can allow us to consensually push boundaries, confront stereotypes, and build a community based on tolerance, understanding, and equality. POSTPXRNOUTOPIA is intended to be a space where everyone can find inspiring interactions and express themselves freely.

Performances in the Muranów Cinema – free admission.

POSTPXRNUTOPIA in Bar Studio – ticketed event.