Polish Cinema for Beginners

O festiwalu: 

Fundacja Przestrzeń Filmowa i kino Muranów serdecznie zapraszają na pierwszą warszawską edycję Polish Cinema for Beginners – Warszawa – cykl spotkań z najciekawszymi dziełami polskiego kina skierowany do obcokrajowców zamieszkujących stolicę: studentów, pracowników firm.

W tym sezonie, w marcu i kwietniu 2017 – pod hasłem Polish Cities – przybliżymy krajobrazy, historię i specyfikę polskich miast. Filmową podróż rozpoczniemy od współczesnej Warszawy, którą sportretował Jerzy Skolimowski w intrygujących „11 minutach”. Polskie kino rzadko zagląda do Lublina – nadrobimy to we wzruszającym  „Carte Blanche” Jacka Lusińskiego z Andrzejem Chyrą w roli głównej, by zaraz potem pokazać Wrocław lat 50. w „Pętli” – klasyku szkoły polskiej w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Pokażemy również jeden z najgłośniejszych (i najdroższych) filmów ostatnich lat – opiewająca historię i piękno Poznania „Hiszpanka” Łukasza Barczyka.

Wiosenny sezon zamkniemy wybitnym dziełem zmarłego w zeszłym roku giganta polskiego kina – Andrzeja Wajdy. Okrzyknięta najwybitniejszym polskim filmem wszech czasów „Ziemia obiecana”, przybliży przemysłowe tradycje Łodzi.

Całość odbywa się w języku angielskim, aby wszyscy mieszkańcy Warszawy – bez względu na to skąd pochodzą – mogli poznać polską kulturę, obyczajowość, historię. Pomogą w tym wyjątkowi goście: twórcy filmowi i filmoznawcy, którzy staną się przewodnikami po zakątkach polskich miast i urokach polskiego kina.

Projekcje poprzedzone zostaną prelekcją z ekspertami wprowadzającą w tematykę i kontekst społeczno-historyczny prezentowanego dzieła oraz zakończone dyskusją z widownią i znamienitym gościem.

Moderatorem festiwalu jest dziennikarka filmowa Anna Tatarska.

 

 

Przestrzeń Filmowa foundation and kino Muranów invite You to the first edition of the Warsaw Polish Cinema for Beginners - Warszawa - a series of meetings with the most interesting works of Polish cinema aimed at foreigners living in the capital: students, employees of companies.

This season - titled Polish Cities - will look closely at the landscapes, history and uniqueness of Polish cities.

Our film journey we will start from visiting modern Warsaw, captured by Jerzy Skolimowski in his intriguing “11 minutes”. Polish cinema rarely goes to Lublin but we will drop it a visit in “Carte Blanche”, a moving film by Jacek Lusiński, starring Andrzej Chyra. After that we will show Wroclaw in the 50’s in “Noose”, a Polish film school classic by Wojciech Jerzy Has. Finally one of the most talked about (and most expensive) films of the last decade - full of beauty and history of Poznań - “Influenz” by Łukasz Barczyk.

For closing we have chosen “The Promised Land” by the late Polish cinema master - Andrzej Wajda. Hailed as the best Polish film in history, it will show us the industrial traditions of Łódź. 

Everything will be held in English, allowing all the residents of Warsaw, regardless of their nationality, to find out more about Polish culture, traditions and history. Our great guests: filmmakers and film experts, will be there to guide the audience through the corners of Polish cities and the charm of Polish cinema.

The moderator of the festival will be Anna Tatarska.

Organizator / Organizer: Fundacja Przestrzeń Filmowa 
Współorganizator / Co-organizer: Kino Muranów, Wrocławska Fundacja Filmowa

Newsletter

(raz w tygodniu)